InManagement - 9Academy
Кандидатстване

InManagement

InManagement 6

InManagement е консултантска компания в областта на организационното развитие и стратегическото управление. Екипът е обединен от споделената визия да създаде общност от организации и хора, които да променят социалната и бизнес среда в България.

Контакти:
http://www.inmanagement.bg/
Facebook: InManagementBG