Hyperspace Social Tech Hub - 9Academy
Кандидатстване

Hyperspace Social Tech Hub

Hyperspace Social Tech Hub е ново място за събития и срещи в сферата на иновациите, предприемачеството, изкуството и значимите каузи.
Основна движеща сила на пространството е сплотяването на общност от Change Seekers – хората, които постоянно търсят и работят за изграждане на положителна промяна.

Събитийната програма на Hyperspace включва лекции, уъркшопи, изложби и експерименти в областта на технологичните и креативни индустрии.

Hyperspace е инициатива на WPX – българският бранд за висококачествена WordPress хостинг услуга в световен мащаб.

Website: https://hyperspace.bg/