Елена Калинова - 9Academy
Кандидатстване

Елена Калинова


Елена Калинова 1

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право.
Има магистърска степен по „Финанси“ към Университета за национално и световно стопанство. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите. В ежедневната ѝ работа често оказва подкрепа на НПО при
разрешаването на данъчни и счетоводни казуси и спорове с държавни институции.

Обучения