Лилия Еленкова – 9 Academy

Обучители

Лилия Еленкова

Liliya Elenkova

Лилия Еленкова е завършила ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник с немски език, след което следва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

По време на своето студентство активно се включва в студентски дейности като част от Студентски съвет на университета си. Представител е в националната студентска организация, НПСС, и в Европейския студентски съюз – ESU. Започва трудовата си кариера в ING ПОД, като три години по – късно се връща обратно в сферата на младежките/ студентските дейности и започва работа в ISIC Bulgaria. Работи като координатор образователни проекти, като за да повиши квалификацията си и да стигне ниво мениджър проекти, завършва магистърска програма в УНСС „Управление на международни проекти“ .

През 2009 се включва активно в създаването на Младежки консултативен орган, чиято цел е да създаде младежка дискусионна платформа. През 2010 МКО прераства в Национален младежки форум, Лилия Еленкова става зам. председател. Председател е на НМФ за периода 2012 до 2014 година. В момента работи като Ръководител проекти в НМФ и ECVET експерт към ЦРЧР. Също така работи като треньор, модератор и фасилитатор и е от основните инициатори по създаването на Звено от треньори към НМФ.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders