ABLE - 9Academy
Кандидатстване

ABLE

ABLE 6

Организация ABLE (Асоциацията на българските лидери и предприемачи) е ръководена от енергична общност, която допринася за развитието на средата, в която се намира.

Тя е с нестопанска цел в обществена полза и поради тази причина разчита на финансиране главно от външни източници. Целта на тази неправителствена организация е да послужи като платформа, която да осъществява положителни промени в България.

Мисията, която имат, е да развиват активно гражданско общество, да вдъхновяват лидерство и да разпространяват предприемаческата култура в България.

Контакти:

https://www.ablebulgaria.org/

Facebook: ABLE.Bulgaria