Предприемачество01

Първият модул ще положи основите на добрия бизнес модел и ще даде насоки къде и как да се търси финансиране.

02Маркетинг

Вторият модул ще обърне внимание на изграждането на нов бранд, първите стъпки в рекламата и маркетирането на нов бранд, основните и най-работещи канали за онлайн и дигитален маркетинг и ще вдъхнови за герила и вирусен ефект.

Финанси и счетоводство03

Финансовите и счетоводните въпроси могат да провалят и най-добрата идея. В третия модул участниците ще получат базови знания по финанаси и счетоводство.

04HR

Не по-малко важен от всеки друг аспект на бизнеса е привличането и задържането на добър екип. В четвърти модул участниците ще имат възможността да работят с едни от най-добрите HR специалисти в България.

05НПО

Петият модул ще обърне внимание на взаимовръзките и добрите партньорства между бизнеса и НПО сектора.

Правни въпроси06

Правните въпроси също са неизменна част от развитието на един бизнес. В модула "Правни въпроси" участниците ще се запознаят с нормативната и законодателна база, уреждаща работата на една компания в България.

07PR

Добрата репутация се гради от самото начало и е ключова за дългосрочния успех. В модул 7 участниците ще преминат през редица обучения как да изградят правилно и устойчиво добрия си имидж сред всички партньори.

Digital/IT08

Времето, в което живеем и правим бизнес, категорично не ни оставя безразлични и безучастни към развиващата се дигитална среда. В последния модул, участниците ще се научат как да боравят по-успешно с възможностите, които им предоставя уеб пространството и защо дизайнът е толкова важен за успеха на бизнеса.

09Продажби

Деветият модул съвсем не е последен по важност. Успешните продажби са завършващият елемент на успешния бизнес, който позволява разгръщането му.