Блог

“…Законът е ред, а добрият закон е добър ред.“, Aристотел

След модулите „Предприемачество”, „Маркетинг“, „Финанси и счетоводство“ и „HR“ на участниците в 9 Academy им предстои да продължат с един много специфичен такъв, а именно- модул „Правни въпроси“.

Когато стане дума за бизнес, право и въпросите, свързани с него, веднага в съзнанието ни изникват безброй закони, норми и рестрикции; данъци, адвокати, съдилища. A защо не и данъчни райски острови.

В тази статия ще акцентираме накратко върху това с какво трябва да бъдат запознати участниците в 9 Academy, когато стане дума за право.

Първо, стартиращите собствен бизнес трябва да бъдат наясно с аспектите от бизнеса си, които са засегнати от правна регулация. Тук трябва да отбележим и важността на това къде се стартира бизнеса, дали ще бъде локален или международен, как ще се осъществява – онлайн или традиционна търговия и др., защото правото е специфично за отделните региони и сфери на бизнес.

Говорейки за правни регулации, не можем да не споменем и договорите – може би най-важният момент, когато правим бизнес. Договорът е вид гаранция и задължителен елемент при всяко бизнес отношение. Важна е общата представа как се изготвя и какво трябва да съдържат документите, необходими за създаване и поддържане на бизнеса. Необходимо е да се помисли за всякакви възможни ситуации, които да бъдат отразени в договор, защото в прoтивен случай дори една пропусната клауза или дори дума, може да  коства цялата компания.

Един от ключовите фактори към успешния бизнес, свързан с правото е информация, информираност, търсене и достигане до още, и правилната информация при вземане на решения. Другият ключов елемент е точността и недопускането на компромиси в това отношение. Предприемачът трябва да знае, че при договорените на хартия сделки, безкомпромисността е неговият най-добър приятел.

Има редица правни стъпки, които могат да дадат сигурност и предимство пред конкурентите – започвайки с регистрацията на фирмата/ продукта, договорите –  писмени или устни, уреждането на авторските и сродни права и др. Примерите, свързани с правните регулации са безброй, поради което би било трудно да се навлезе във всички детайли, а и не е необходимо. Това е работа на юристите, но наличието на правна култура, отвеждa стъпка напред и би предпазило от много нежелани рискове и усложнения.

Пожелаваме успех на скъпите ни участници в 9Academy и нека Темида бъде с Вас!

Последни новини:

Най-големият стратегически блокчейн форум в Централна и Източна Европа – CEE Blocк София – ще събере топ политици и водещи международни компании в София Тех Парк на 25-26 октомври

Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Президентът връчи значки и сертификати на първите седем българи, постигнали златно ниво в Международна награда на херцога на Единбург

Soft Unit Conference разкрива възможностите за реализация в технологичния сектор у нас

Вечер на отворените врати в 9 Academy – 26 септември 2018

LessonsLearned – Байчо Георгиев, Люба Велчева и Милена Стратиева

Бизнес лидери и предприемачи ще дискутират възможностите за професионално развитие в България

Facebook Live: Вие питате за сезон 6, ние отговаряме

Няколко седмици до международната конференция – HR and Business Leaders Summit – „The Future of Employee Experience“

Искаш ли да ни помогнеш? Включи се като спонсор на Сезон 6.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders