Новини

Конкурсът цели да подкрепи старта и развитието на стопански инициативи, които имат отчетливо положително въздействие върху живота на хора и общности в различни обществени сфери.

Rinker’s Challenge #4

За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана към предприемчивите хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Програмата допуска идеи както за социално предприятие, така и за традиционен бизнес.

Конкурсът цели да подкрепи старта и развитието на стопански инициативи, които имат отчетливо положително въздействие върху живота на хора и общности в различни обществени сфери.

Кандидатите могат да изберат една основна и до две допълнителни области: здраве, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права, иновации.

Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge #4 е отворен до 25 септември 2017.

Kандидатстването става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“: www.rinkercenter.org

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders