Слави Микински – 9 Academy

Обучители

Слави Микински

Aдвокат Слави Микински

Адвокат Слави Микински, член на Софийска адвокатска колегия, е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие Legalex. От 2009 г. е председател на Арбитражен Съд София. Регистриран външен експерт при АОП за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Той е Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършил е курсове по Американско право („Американски институции и въведение в правото на САЩ“, при проф. Стивън Плоткин, университет „Тюлейн“) и по Американско бизнес право (при проф. Шийла Хоххаузер, университет „Тексас“).

Подкрепя 9 Academy от самото начало и запознава участниците в Академията с основите на правото за стартиране на бизнес.

 

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders