Любен Панов – 9 Academy

Обучители

Любен Панов

Любен Панов е първият директор на Български център за нестопанско право от създаването му през 2001 г.Любен Панов е първият директор на Български център за нестопанско право от създаването му през 2001 г. В периода 2009-2014 г. е програмен директор, а от началото на 2015 отново заема поста директор на организацията. Любен е бил член на Обществения съвет към Комисията по въпросите на гражданското общество в 39-тото Народно Събрание на Република България. Той е работил по теми като регистрация и дейност на НПО, финансова рамка и данъчно облагане на гражданските организации, данъчни облекчения за дарители, социално договаряне и др. Той е един от създателите и мениджър на Информационния портал за НПО в България –www.ngobg.info.

Любен е работил в редица страни в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз. Той е участвал в разработването на правилата за разпределение на държавни грантове за НПО в Албания, изследвал е правната рамка за НПО в Армения и механизмите за социално договаряне в Казахстан и участва в проекти в Азербайджан и Молдова.

Любен е бакалавър по стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски” (1997) и магистър по макроикономика в същия университет (1998). Той има и магистърска степен по човешки права от Централния Европейски Университет в Будапеща, Унгария (1999).

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders