Обучители

Лилия Стойкова

Лилия Стойкова

Лилия Стойкова има дългогодишен опит като специалист човешки ресурси. Преди 2 години основава собствена компания – HR Pro, където се занимава с подбор на персонал, обучения, консултации в областта на трудовото и осигурително право.

През годините работа се е занимавала с подбор, управление на таланти, програми за повишаване мотивацията на служителите, повишаване на ангажираността, системи за възнаграждения, проучвания на пазара на труда, обработка на възнаграждения. Във връзка с последното е посещавала множество различни семинари за трудови отношения, пенсии, социално и здравно осигуряване. Смята, че специалистите по човешки ресурси трябва добре да познават трудовото законодателство.

Завършила е бакалавърска и магистърска степен по Човешки ресурси в Университета по национално и световно стопанство.

Лилия е организатор в Bulgarian HR Network. Групата е неформална и обединява мениджъри, специалисти човешки ресурси и хора с интереси в областта. Идеята на групата е създаване на контакти, споделяне на знания, запознаване с новостите в сферата.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders