Ивайло Илиев – 9 Academy

Обучители

Ивайло Илиев

ivailoИвайло Илиев има 10 години интензивен опит в провеждането на поведенчески тренинги за развитие на уменията за над 80 компании от различни бизнес сектори, сред които: телекомуникациите, енергетиката, банковия сектор, търговията на бързооборотни стоки, IT индустрията, фармацевтичния сектор, индустриално производство.

В периода от 2004 година до сега е натрупал изключително богат опит, както като консултант и треньор в развитието на управленските умения и лидерство, така и като ръководител на функционални звена с различен мащаб.

В ролята си на консултант или ръководител проекти, той е участвал в разработването и въвеждането на множество програми за развитие на управленските умения за различни български и международни компании.

В последните 7 години Ивайло работи изцяло в сферата на развитие на управленските умения. Повече от 800 мениджъра на средно управленско ниво са развили своите лидерски умения в провежданите от него дългосрочни програми за развитие.

В момента Ивайло е управляващ съдружник във Фор Тийм Консулт и отговаря за цялостната дейност на компанията и екипа от консултанти.

Ивайло Илиев е магистър по Организационна и трудова психология от СУ „Климент Охридски”, завършил е успешно програма за обучение на водещи на групово-динамичен тренинг към ЦР „Топ Консулт”, притежава сертификат Certificate in Training Practice на Charterred Institute on Personnel Development (CIPD)– UK и е лицензиант за България на Management Systems Consulting Corporation® по методологиите за управление на представянето, диагностика и повишаване на организационната ефективност, стратегическо планиране и управление на организационната култура.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders