Димитрина Василева – 9 Academy

Обучители

Димитрина Василева

Димитрина Василева

Димитрина Василева има дългогодишен опит в областта на управление на човешките ресурси. До момента кариерата й дава възможност да работи по проекти, покриващи основните дейности на тази материя. 6 години от опита й са в ролята на мениджър „Човешки ресурси“ в ЕY (Ernst&Young) България. Последните 4 години заема регионална роля в ЕY (Ernst&Young) в Централна и Североизточна Европа. Проектите, които са в центъра на нейното внимание, са с ключов приоритет в стратегията на компанията за развитието на талантите и екипите й. Често е канена да фасилитира вътрешно фирмени обучения на национално, регионално и на ниво EMEIA.

Определя себе си като човек, който има късмета да работи  и среща огромен брой различни култури и хора. „Всяка среща обогатява опита ми и разширява личния ми и професионалния ми кръгозор“, казва тя.

Димитрина е възпитаник на езикова гимназия „Д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“, специалности Културология и Публична администрация, а по-късно завършва магистратура по Бизнес администрация в COTRUGLI Business School. Дипломният проект на Димитрина и колегите в екипа й е изграждане на успешен бизнес план, свързан с предоставянето на достъп до екологично чисти продукти от подбрани български ферми. Така се ражда „Моята ферма“ като един от първите и най-успешни електронни магазини за подбрана и чиста храна.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders