Ангел Рабаджийски – 9 Academy

Обучители

Ангел Рабаджийски

Ангел Рабаджийски

Ангел Рабаджийски е изпълнителен директор на инвестиционен посредник Карол. Има над 10 години опит в областта на капиталовите пазари. От началото на 2006-та година отговаря за ежедневното управление на фирмата, както и за големи борсови сделки. Под ръководството на г-н Рабаджийски инвестиционният посредник получава наградата на БФБ за инвестиционен посредник с най-много сделки на БФБ всяка година от 2002 насам. Лицензиран брокер на ценни книжа. Член на Съвета на директорите на Централен Депозитар АД, член на Комитета по управление на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти, представител на ИП Карол в управителния съвет на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Има бакалавърска степен по счетоводство и магистърска по финанси от Университета за национално и световно стопанство – София. Получава лиценз за брокер от Комисията по финансов надзор през 2004-та година.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders